contactgif insecticide voorbeelden toepassingen

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Schadelijke stoffen - cyanide - Lenntech- contactgif insecticide voorbeelden toepassingen ,Cyaniden zijn chemische stoffen met een cyaangroep (CN), waarin het stikstofatoom een driedubbele verbinding maakt met het koolstofatoom. Cyaniden kunnen vaste stoffen, vloeistoffen of gassen zijn. …GewasBeschermingsBulletin - IRSinsect insecticide werkzame stof dosering opmerkingen aardappel­ stengel­ boorders Sumicidin Super esfenvaleraat 0,45 l/ha max. twee toepassingen per jaar met een interval van minimaal 7 dagen. Op percelen grenzend aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van minimaal 75% driftreducerende doppen. bladluizen UPL Pirimicarb, PirimorGewasBeschermingsBulletin - IRS

insect insecticide werkzame stof dosering opmerkingen aardappel­ stengel­ boorders Sumicidin Super esfenvaleraat 0,45 l/ha max. twee toepassingen per jaar met een interval van minimaal 7 dagen. Op percelen grenzend aan watergangen dient gebruik gemaakt te worden van minimaal 75% driftreducerende doppen. bladluizen UPL Pirimicarb, Pirimor

Bariard5L VS NL86216124A

toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheids- termijn in dagen Aardappelen Gewasbehandeling Bladluis1,2,3,4 0,15-0,25 l/ha 2 per teeltcyclus 0,5 l/ha per teeltcyclus 714 Kevers5 0,15 l/ha 3 per teeltcyclus

Opgebruiktermijn insecticiden en groeiregulatoren met oud ...

Hoewel het mede door inzet van Glastuinbouw Nederland gelukt is vijf jaren uitstel te krijgen voor het uitvoeren van de zogenaamde heretikettering van de wettelijke gebruiksvoorschriften van insecticide en groeiregulatoren, is nu de einddatum van het opgebruik van deze …

Aldehydenstructuur, eigenschappen, nomenclatuur ...

Aldehydenstructuur, eigenschappen, nomenclatuur, toepassingen en voorbeelden de aldehyden het zijn organische verbindingen die de algemene formule RCHO hebben. R staat voor een alifatische of aromatische keten; C tot koolstof; Of zuurstof en H voor waterstof.

SPECIMENGebrauchsanleitung.

verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen …

Voorbeeld. Admire. Insecticide. 400 gr. In de teelt van ...

Voorbeeld. Admire. Insecticide gr NL F. Toelatingsnr: 11483N W14. Admire 1200 gr Insecticide Toelatingsnr: 11483N W14 NL79705425F NL79639783J Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie 9 UN 3077 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en …

RIVM rapport 601712009/2012 F.M. Schets | H. Blaak | M ...

Voorbeelden van biociden zijn desinfecterende stoffen in huishoudens, ziekenhuizen en ... Resistentie kan verder ontstaan doordat bij sommige toepassingen de biocideconcentratie in de tijd afneemt. Verder kunnen gebruikte biociden ... De frequentie van het gebruik van een insecticide …

Opgebruiktermijn insecticiden en groeiregulatoren met oud ...

Hoewel het mede door inzet van Glastuinbouw Nederland gelukt is vijf jaren uitstel te krijgen voor het uitvoeren van de zogenaamde heretikettering van de wettelijke gebruiksvoorschriften van insecticide en groeiregulatoren, is nu de einddatum van het opgebruik van deze …

Bariard5L VS NL86216124A

toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheids- termijn in dagen …

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8717

toepassingen zijn dan ook zeer uitgebreid en zijn gericht tegen een breed gamma van insecten, mijten en andere ongewenste geleedpotigen. Enkele voorbeelden zijn: - middelen tegen vliegen en muggen in de woon- en slaapkamer: aerosol spuitbussen, thermo …

FK-4 TERUGSTROOM- BEVEILIGING-TAPKRAAN BA

Voorbeelden van toepassingen in de niet-huishoudelijke en de huishoudelijke omgeving ... N o 1 e terug stroom-beveiliging-tapkraan volgens BRL-K646 eur Klasse Definitie Voorbeelden 4 Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke ... bestanddelen. (bijv. hydracine, lindaan, insecticide) 5 Strang 6 Strang 5 Strang 4 Strang 3 Strang 2 ...

50 WG - ADAMA

Insecticide. Specialist tegen luizen Le spécialiste anti-pucerons. ANEPLEBE1KG/01/A L1043772 PPE 4096720. ... bij voorbeeld in gevallen ... 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen Ter bestrijding van bladluizen (Aphididae): 0,2 kg/ha voor horizontale ...

Engels werd gepubliceerd en dat op de ECHA-website …

Voorbeelden van toepassingen* Spirotetramat (ISO) - 203313-25-1. Huidsensibilisering, oogirritatie, giftig . voor de voortplanting, gevaarlijk voor het aquatische milieu Insecticide * Informatie over toepassingen …

Powerpoint ter ondersteuning van

Voorbeelden chemische toepassingen •Spuiten •Druppelen •Foggen •Zaad, kiemplantbehandeling •Dompelen •Schuimen •Nevelen. ... •Contactgif •Insect moet je raken met het middel: veel spuitvloeistof •Maaggif •Insect neemt middel op uit vaatbundels plant of via vraat.

Carbamaat - Wikipedia

Toepassingen. Een aantal carbamaten, thio- en dithiocarbamaten is sedert de jaren '50 gebruikt in de land- en tuinbouw als insecticiden, fungiciden en herbiciden. Enkele voorbeelden zijn aldicarb, carbofuran, fenoxycarb, propoxur, propamocarb, methomyl, IPBC, …

Gevarenaanduidingen Mentions de danger SPECIMEN

Insecticide tegen witte vlieg in de sierteelt en de groenteteelt onder ... 0,15 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 9 dagen. Maximum 2 toepassingen per jaar ... Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld …

Engels werd gepubliceerd en dat op de ECHA-website …

Voorbeelden van toepassingen* Spirotetramat (ISO) - 203313-25-1. Huidsensibilisering, oogirritatie, giftig . voor de voortplanting, gevaarlijk voor het aquatische milieu Insecticide * Informatie over toepassingen heeft geen invloed op de indeling en etikettering, die uitsluitend gebaseerd is op de

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8717

toepassingen zijn dan ook zeer uitgebreid en zijn gericht tegen een breed gamma van insecten, mijten en andere ongewenste geleedpotigen. Enkele voorbeelden zijn: - middelen tegen vliegen en muggen …

Decis EC 2,5 - Insecticide met maag- en contactwerking ...

Decis EC 2,5 is een insecticide met maag- en contactwerking. ... bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de …

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8717

toepassingen zijn dan ook zeer uitgebreid en zijn gericht tegen een breed gamma van insecten, mijten en andere ongewenste geleedpotigen. Enkele voorbeelden zijn: - middelen tegen vliegen en muggen in de woon- en slaapkamer: aerosol spuitbussen, thermo …

WUR E-depot home

Voorbeelden van toepassingen ± teelt 2 Wereldwijde teelt van GM gewassen, vooral Amerika’s (meeste ha, vooral maïs & soja) en ZO Azië. In Europa alleen maïs, vooral in Spanje, en verder Portugal, Tsjechië en Slowakije.

ARTIKELNR.: 79632843 Admire Aard van het preparaat

toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Maximaal aantal kg middel per teeltcyclus of 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheidstermijn in dagen Bloembol- en bloem-knolgewassen (bedekte teelt), m.u.v. grofbollige narcis, gladiool en lelie. dompelbehandeling Bladluis 1,11,13, Witte vlieg 26 0,04%-0,05%

Patriot - Insecticide met maag- en contactwerking - FBBI ...

Insecticide met maag- en contactwerking . Erkenningsnummer: 9207P/B Samenstelling: 25 gram/liter deltamethrin Formulering: EC (Emulgeerbaar Concentraat) Verpakking: 1 liter Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

Voorbeeld. Admire. Insecticide. 400 gr. In de teelt van ...

Voorbeeld. Admire. Insecticide gr NL F. Toelatingsnr: 11483N W14. Admire 1200 gr Insecticide Toelatingsnr: 11483N W14 NL79705425F NL79639783J Onderstaande QR-code verwijst naar de …

Copyright ©AoGrand All rights reserved