bijtende soda toiletreiniger sds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Bijtende Soda bijtende potas, natrium- of kaliumhydroxide ...- bijtende soda toiletreiniger sds ,2. Bijtende potas, kaliumhydroxide-Pellets. Kaliumhydroxide BP. Bijtende potas KOH--56,11--1310-58-3. DEFINITIE Kaliumhydroxide bevat niet minder dan 85.0 procent en niet meer dan het equivalent van 100.5 procent van de totale alkali, berekendals KOH.Sereno Pro Activenatriumhydroxide; bijtende soda (1310-73-2) België Lokale naam Sodium (hydroxyde de) # Natriumhydroxide België Grenswaarde (mg/m³) 2 mg/m³ België Bijkomende indeling M: la mention “M” indique que lors d’une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d’intoxication aiguë existe. Le ...NATRIUMHYDROXIDE VAST Code : 16175

verschijnselen van bijtende effecten op de slijmvliezen van ogen en/of bovenste luchtwegen. Symptomen: Pijnlijke keel , Hoesten , Kortademigheid , Branderig gevoel . * - Contact met de huid : Bijtend voor de huid . Symptomen: Roodheid , Pijn , Ernstige brandwonden , Blaren . • Natriumhydroxide : LD50 (Konijn, dermaal) : 1350 mg/kg

MSDS FZ59 75 Van Iperen [NL-01.01]

product opscheppen in afsluitbare vaten. Restant neutraliseren met gebluste kalk of soda ash. Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen. Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken. Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen. 7.

SynQ Blue CIP - In2Food

Gevaarlijke bestanddelen : natriumhydroxide; bijtende soda Gevarenaanduidingen (CLP) : H290 - Kan bijtend zijn voor metalen. H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P260 - damp, gas, nevel, rook, stof, spuitnevel niet inademen. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde ...

1310-73-2 - CAS information page - Brenntag

1310-73-2 - CAS information page Brenntag is Benelux's leading distributor and exporter of industrial chemicals and specialties, located in Belgium (Deerlijk, Antwerpen & Mouscron) and the Netherlands (Dordrecht, Loosdrecht, Zwijndrecht, Moerdijk, Rotterdam, Enschede).

Veiligheidsinformatieblad - Home | Exclusiva

E-mail: [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Raadpleeg een arts (neem indien mogelijk het etiket of dit veiligheidblad mee) Bij acute vergiftigingen kunnen professionele hulpverleners advies inwinnen bij het NVIC, Tel: 030-2748888 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel EUH031

MSDS FZ59 75 Van Iperen [NL-01.01]

product opscheppen in afsluitbare vaten. Restant neutraliseren met gebluste kalk of soda ash. Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen. Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken. Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen. 7.

MSDS

Below are the datasheets available for this product range. The datasheets are in PDF format. In order to view or print a PDF, you will need Acrobat Reader.

Natriumhydroxide 29%, 33 kg - Reinigingsmiddelen | Bestel ...

Natriumhydroxide (NaOH) ook wel bijtende soda of natronloog genaamd is een krachtig kleurloos, visceys, niet schuimend alkalisch product. Verwijdering van organisch vuil: Wormen ; Dysenterie (Brachyspira hyodysenteriae) Coccidiose (oöcysten) Opgelet: Dit product mag niet als biocide gebruikt worden!! Verpakking: 33 kg.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Dasic

Productnaam Glorix Toiletreiniger Original Bleek ProductcodeProductcode 8755449 Productbeschrijving hygienische reiniger voor harde oppervlakken/toilet 1.211..221.2 Relevant geRelevant geï ïïïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel endentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruikontraden gebruik Industrieel ...

Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No 1907/2006 Safety Data Sheet Reiniger 906 Revision date: 03.12.2020 Article No.: 09060 Page 2 of 8 EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

SDS EU (Reach Annex II) - deckers-verfspecialist.be

Natriumhydroxid, Ätznatron Sicherheitsdatenblatt einschließlich Änderungsverordnung (EU) Nr. 453/2010 14/01/2016 DE (Deutsch) 3/8 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Sereno Soak

natriumhydroxide; bijtende soda (1310-73-2) België Lokale naam Sodium (hydroxyde de) # Natriumhydroxide België Grenswaarde (mg/m³) 2 mg/m³ België Bijkomende indeling M: la mention “M” indique que lors d’une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d’intoxication aiguë existe. Le ...

Veiligheidsinformatieblad NATRONLOOG 33%

Synoniemen Natriumhydroxide oplossing, caustic soda oplossing 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik Reinigingsmiddelen, fabricage van zouten en zepen. Ontraden gebruik Geen. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Reymerink B.V.

Dischtral Liquide S - DRD

natriumhydroxide; bijtende soda (1310-73-2) België Lokale naam Sodium (hydroxyde de) # Natriumhydroxide België Grenswaarde (mg/m³) 2 mg/m³ België Bijkomende indeling M: la mention “M” indique que lors d’une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d’intoxication aiguë existe. Le ...

Bijtende Soda bijtende potas, natrium- of kaliumhydroxide ...

2. Bijtende potas, kaliumhydroxide-Pellets. Kaliumhydroxide BP. Bijtende potas KOH--56,11--1310-58-3. DEFINITIE Kaliumhydroxide bevat niet minder dan 85.0 procent en niet meer dan het equivalent van 100.5 procent van de totale alkali, berekendals KOH.

MSDS

Below are the datasheets available for this product range. The datasheets are in PDF format. In order to view or print a PDF, you will need Acrobat Reader.

Carclin Premax

natriumhydroxide; bijtende soda (1310-73-2) EC50 Daphnia 1 40,4 mg/l Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8) LC50 vissen 1 > 121 mg/l EC50 andere waterorganismen 1 625 mg/l EC50 waterflea (48 h) EC50 andere waterorganismen 2 2,77 mg/l IC50 algea (72 h) …

Ontdek de fabrikant Producent Bijtende Soda van hoge ...

Ook kunt u kiezen uit landbouw graad, industriële kwaliteit en food grade producent bijtende soda. Er zijn 242 producent bijtende soda leveranciers, vooral gevestigd in Azië. De belangrijkste leverancierslanden of -regio's zijn china, die respectievelijk 100% voorzien van producent bijtende soda.

1310-73-2 - CAS information page - Brenntag

1310-73-2 - CAS information page Brenntag is Benelux's leading distributor and exporter of industrial chemicals and specialties, located in Belgium (Deerlijk, Antwerpen & Mouscron) and the Netherlands (Dordrecht, Loosdrecht, Zwijndrecht, Moerdijk, Rotterdam, Enschede).

Natriumcarbonaat - Wikipedia

Natriumcarbonaat, ook wel bekend als soda, is een anorganische verbinding met als brutoformule Na 2 CO 3. De zuivere stof komt voor als een wit hygroscopisch poeder, dat goed oplosbaar is in water. Als toevoeging aan levensmiddelen heeft het E500 als E-nummer

versie 1.3 - pagina 1 van 35 BIJLAGE 1 SDS ...

JSC «KАUSТIK» Volgograd Issue date: 01-09-2010 Herzieningsdatum: 29-12-2010 SDS BS Natriumhydroxide BIJLAGE 1 versie 1.3 - pagina 4 van 35 1.1.1.5 Maatregelen met betrekking tot …

bijtende soda (natriumhydroxide) 1 kg • Brouwland

Industrieel reinigingsproduct. O.a. voor gebruik in flessenspoelmachines. Dosis: 10-30 g/l, 5 à 10 min. laten inwerken op 50-60°C. Veiligheidsvoorschriften n

SynQ Yellow CIP - In2Food

natriumhydroxide; bijtende soda (1310-73-2) EC50 Daphnia 1 40,4 mg/l Natriumhypochloriet (7681-52-9) LC50 vissen 1 0,06 mg/l (Oncorhynchus mykiss) LC50 vissen 2 0,032 mg/l (Oncorhynchus kisutch) EC50 Daphnia 1 0,141 mg/l (Oncorhynchus mykiss) EC50 Daphnia 2 0,035 mg/l (Ceriodaphnia Dubia)

Natriumhydroxide Kopen - Vinden

Info over natriumhydroxide kopen. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 36.600 resultaten voor natriumhydroxide kopen - 0.033 sec.

Copyright ©AoGrand All rights reserved