Voorbeelden van actiecomités voor resistentie tegen insecticiden

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Gebrek aan investering in belangrijkste wapen tegen ...- Voorbeelden van actiecomités voor resistentie tegen insecticiden ,Daarnaast ontwikkelt de malariamug ook resistentie tegen insecticiden. We moeten dus dringend op zoek naar nieuwe preventiemiddelen, om te beginnen met nieuwe insecticiden. Daarnaast zijn het inzetten van suikervallen of het loslaten van steriele mannetjes voorbeelden van hoe we de malariamug verder terug kunnen dringeni AtZ~U* iw«Tnv* ~+. Has- Bib*ot*««k Groeate«- ea Fr»wte ...plant. Stam 2 is n.1. afkomstig van per-Grafiek II. De resistentie van spint tegen parathion -, . • •, . ,, c, ,. J y s i Z1]^ terwijl stam 3 afkomstig is van kers. Het is bekend dat bij mijten de voedselplant een rol speelt bij het op­ treden van resistentie tegen bestrij­ dingsmiddelen. …Selectiestrategieën voor de veredeling van biologische ...

Resistentie tegen bladziekten. Zoals boven reeds aangegeven, verwachten de veredelaars geen resistentie te vinden in de Rijnsburger populaties. Ze zoeken naar een hoog niveau van resistentie, omdat een slechts gedeeltelijke resistentie niet voldoende is voor de gangbare markt.

Antagonistic and synergistic effects of resistances in ...

Bij de ontwikkeling van resistente rassen tegen door insecten overdraagbare virussen, doet zich de vraag voor of het accent moet liggen op resistentie tegen de vector, tegen het virus of tegen beide. Voor de beantwoording van deze vraag is inzicht nodig …

SPA Groep BV, instituut voor afval-, reiniging- en ...

Voorbeelden van biociden zijn desinfecterende stoffen in huishoudens, ziekenhuizen en consumentenproducten. Daarnaast vallen conserveringsmiddelen voor bijvoorbeeld hout en rubber, en insecticiden tegen kakkerlakken onder deze noemer. Sommige organismen worden resistent tegen biociden, dit komt vooral door onjuist gebruik.

Basisstof 2 - Biologie thema 3 5A

Mensen proberen in de landbouw de opbrengst van gewassen en landbouwdieren zo hoog mogelijk te maken. Bij voedingsgewassen kan dat door besmetting, bodembewerking en bescherming tegen ziekten en plagen. Water en mineralen worden door de plant opgenomen als voedingstoffen.Door het oogsten van voedingsgewassen en door uitspoeling worden mineralen aan de kringloop van stoffen op …

Werkstuk Biologie (Chemische) Bestrijding (2e klas vwo ...

Dec 05, 2007·3. Insecticiden Zoals de naam al zegt, bestrijd je met deze middelen schadelijke insecten. Insecten kunnen immuun worden voor de stof, waardoor het product na een tijdje niet meer werkt. 4. Rodenticiden Middelen tegen knaagdieren die het gewas of de oogst bedreigen. Sommige Rodenticiden zijn zeer giftig en zelfs levensbedreigend. 5. Nematiciden

de Potentie van Eiwitten voor Technische Toepassingen

de Potentie van Eiwitten voor Technische Toepassingen Biobased Economy: de Potentie van Eiwitten voor Technische Toepassingen Wim Mulder Ben van den Broek Johan Sanders Marieke Bruins Elinor Scott Maart 2013 1311 1 Colofon Titel Auteur(s) Nummer ISBN-nummer Publicatiedatum Vertrouwelijk OPD-code Goedgekeurd door Biobased economy: de Potentie van Eiwitten voor Technische Toepassingen …

Fruitbomen - document.leefmilieu.brussels

2.4. PRODUCTEN GEBRUIKEN, DIE OOG HEBBEN VOOR HET MILIEU Bij het behandelen van bomen met een chemisch product tegen bladluizen is de nodige voorzichtigheid geboden, omdat zelfs de voor de biologische landbouw goedgekeurde producten (pyrethrum, rotenon) schadelijk zijn voor de natuurlijke vijanden van de bladluis.

Antagonistic and synergistic effects of resistances in ...

Bij de ontwikkeling van resistente rassen tegen door insecten overdraagbare virussen, doet zich de vraag voor of het accent moet liggen op resistentie tegen de vector, tegen het virus of tegen beide. Voor de beantwoording van deze vraag is inzicht nodig …

Moderne landbouwbiotechnologie ten behoeve van ...

Dit is meestal een gen voor resistentie tegen een antibioticum dat toxisch is voor niet-getransformeerde plantencellen. Het meest gebruikt is het npt II merkergen dat codeert voor resistentie tegen neomycine en kanamycine. Voor een duidelijk overzichtsartikel over antibioticaresistentie (zie literatuur 3). Voornaamste transgene gewassen.

Oecologische en chemische bestrijding van insectenplagen

voor de ontwikkeling van het phaenologisch onderzoek ten behoeve van de be­ ... Een mooi voorbeeld van een geslaagde be­ ... zal ook de kans op de ontwikkeling van resistentie tegen de insecticiden bij de verschillende soorten van insecten geringer zijn.

De stoomreiniger tegen vlooien inzetten - Geen Beestjes Meer!

Het gebruik van chemische vlooienbestrijdingsmiddelen en insecticiden om vlooien in matrassen, tapijten en elders te verwijderen, betekent dat zij worden blootgesteld aan chemicaliën. De stoomreiniger tegen vlooien gebruiken brengt nog veel voordelen met zich mee, zoals: Stoomreiniging is een geweldige aanvulling op regulier stofzuigen.

Biociden en resistentie | RIVM

Voorbeelden van biociden zijn desinfecterende stoffen in huishoudens, ziekenhuizen en consumentenproducten. Daarnaast vallen conserveringsmiddelen voor bijvoorbeeld hout en rubber, en insecticiden tegen kakkerlakken onder deze noemer. Sommige organismen worden resistent tegen biociden, dit komt vooral door onjuist gebruik.

Gebrek aan investering in belangrijkste wapen tegen ...

Daarnaast ontwikkelt de malariamug ook resistentie tegen insecticiden. We moeten dus dringend op zoek naar nieuwe preventiemiddelen, om te beginnen met nieuwe insecticiden. Daarnaast zijn het inzetten van suikervallen of het loslaten van steriele mannetjes voorbeelden van hoe we de malariamug verder terug kunnen dringen.

DE CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN DE …

Het verschijnsel van resistentie van insekten tegen insecticiden is niet nieuw. Zo is er bij voorbeeld vóór 1940 reeds melding gemaakt van resistentie tegen arsenicum bij EnarmoniapomonellaL. en van resistentie tegen blauwzuur bij schildluizen. Sedert de toepassing op grote schaal van synthetische organische insecticiden wordt het

Eindexamen biologie pilot havo 201 I - Havovwo.nl

Voorbeelden van juiste biologische redenen: − accumulatie van de insecticiden − als de insecticiden aspecifiek zijn, worden ook andere insecten gedood − er kan (bij de te bestrijden insecten) resistentie ontstaan − er kan sprake zijn van persistente insecticiden voor elk juist argument 1 21 maximumscore 2

MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ

plant naar alle delen verspreid en beschermd deze tegen aanvallen van schadelijke organismen; echter blijken organismen snel resistentie te ontwikkelen tegen deze pesticiden. Systemische insecticiden werken vooral goed tegen zuigende insecten en insecten, die …

(PDF) Aanpak vliegenbestrijding in de biologische ...

Het gebruik van insecticiden voor de bestrijding van insect enplagen bij de dieren is niet ... een opbouw van resistentie tegen de cholinesterase ... Figuur 3 Voorbeelden van enkele ...

Biociden en resistentie - CORE

Voorbeelden van biociden zijn desinfecterende stoffen in huishoudens, ziekenhuizen en consumentenproducten. Daarnaast vallen conserveringsmiddelen voor bijvoorbeeld hout en rubber, en insecticiden tegen kakkerlakken onder deze noemer. Sommige organismen worden resistent tegen biociden, dit komt vooral door onjuist gebruik.

Wikiwijs

Voor het beantwoorden van deze vragen en opdrachten moet je gebruik maken van de documenten onder het kopje ‘middelen’, dus de documenten van ‘samenstelling’ tot en met ‘resistentie’. De samenstelling van gewasbeschermingsmiddelen. Wat bedoelen we met het begrip ‘formulering’ als het gaat om een gewasbeschermingsmiddel?

Aardappelen - document.leefmilieu.brussels

zijn voor tal van schadelijke organismen, zoals: ... De risico's voor het milieu Insecticiden, fungiciden, herbiciden, ... hebben een impact op het milieu. ... Het middel is even doeltreffend tegen eitjes en larven als tegen volwassen exemplaren. Voorbeelden van in de handel verkrijgbare producten

Fruitbomen - document.leefmilieu.brussels

2.4. PRODUCTEN GEBRUIKEN, DIE OOG HEBBEN VOOR HET MILIEU Bij het behandelen van bomen met een chemisch product tegen bladluizen is de nodige voorzichtigheid geboden, omdat zelfs de voor de biologische landbouw goedgekeurde producten (pyrethrum, rotenon) schadelijk zijn voor de natuurlijke vijanden van de bladluis.

de dIepte InseCtICIden - Chemische Feitelijkheden

zetten voor regio’s waar hoge resistentie heerst tegen alternatieven. lieveheerSBeeStje Door effectievere middelen en precie­ zere toepassing daalde het gebruik van insecticiden sinds de jaren zestig met een factor tien. Europa blijft daarbij achter bij de VS waar het overgrote deel van de mais en aardappelen genetisch gemodificeerd is.

WSSN - Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige …

tie van insecten en mijten tegen insecticiden en acariciden. De Werkgroep Insecticidenresistentie is een plek waar nieuwe resistenties worden gesig-naleerd en besproken en waar managementstrate-gieën worden besproken om resistentie te voor-komen of uitbreiding tegen te gaan. Ook worden praktische richtlijnen ontwikkeld op het gebied

RIVM rapport 601712009/2012 F.M. Schets | H. Blaak | M ...

Pagina 10 van 55 hoofdluizen resistentie tegen permethrin aangetoond en is de resistentie van schurftmijten tegen lindaan, permethrin en ivermectine wereldwijd beschreven. De frequentie van het gebruik van een insecticide of controletactiek is een van de meest bepalende factoren voor resistentieontwikkeling. Bij elk gebruik is er

Copyright ©AoGrand All rights reserved