lijst met insecticiden voor planten pdf gratis pdf

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Uitgave januari 2017 - Van Iperen- lijst met insecticiden voor planten pdf gratis pdf ,Insecticiden en acariciden Plenum 50 WG Pymetrozine 12491 N 9b 20 gr 1 Nu ook druppelen toegestaan (10 gr/1000 planten). Pirimor Pirimicarb 5794 N 1a 50 gr 2/jaar 1 Werkt niet tegen alle soorten luizen. Zie etiket voor toepassingvoorwaarden Pirimor rook Pirimicarb 5793 N 1a 2/jaar 1 1 rookontwikkelaar per 700 m³. Zie etiket voor ..ITES-soort of niet | RVO.nl - Home | Rijksdienst voor ...In de CITES-overeenkomst staan regels om bedreigde planten en dieren te beschermen. De bedreigde soorten die onder deze overeenkomst vallen, noemen we CITES-soorten. Voor deze soorten gelden regels. In 3 stappen controleert u of een dier of plant een CITES-soort is.BBB Verkiezingsprogramma Corr3 Versie 060121

Met BBB als stem van en voor het platteland, met al zijn eigen unieke kenmerken en tradities, brengen wij dit Gezond Verstand terug in Den Haag. Met 8 pijlers leggen wij een nieuw, stevig fundament onder de toekomst van een Gezond Platteland. Laten we helder zijn: BBB is geen partij die in de tijd terug wil of het platteland romantiseert of

zijn toegelaten Bijgewerkt ca medio 2010

Samengesteld voor www.bijensterfte.nl door T. van Dijk Met onderstaande lijst kunt u nagaan op welke gewassen en teelten en in welke hoeveelheden de voor bijen uiterst schadelijke neonicotine insecticiden imidacloprid, thiacloprid, thiamethoxam en clothianidine in Nederland zijn toegelaten.

is natuur Faunabeheer in Vlaanderen

die voor schade of overlast zorgen extra te bejagen. Maar wildbeheer is meer dan jacht alleen: ook goed gekozen pre-ventieve maatregelen tegen wildschade of het aanduiden van rustgebieden voor wildsoorten zijn een vorm van wildbeheer. Jagen op wilde dieren is toegestaan, maar onder strikte voorwaarden. Zo mogen enkel personen met een jachtverlof

PDF A4 - ebook - Zelf uitprinten - Zaaikalenderom

Van onze zaaikalender is ook een printvriendelijke PDF versie beschikbaar als ‘ebook-download’. Zo kunt u de zaaikalender downloaden en deze voor uzelf zo vaak uitprinten als u wilt. Het PDF bestand bevat 3 pagina’s op A4 formaat, en bevat de zaaikalender…Lees meer ›

Biociden in oppervlaktewater voor drinkwaterproductie

Insecticiden bestrijden insecten, herbiciden planten, fungiciden schimmels, nematociden aaltjes, acariciden mijten en spinnen, algiciden algen, rodenticiden knaagdieren, en slimiciden slijmvorming ... In de richtlijn 98/8/EG is een lijst opgenomen met 23 soorten producten met voor elke soort een

Knelpuntenlijst 2020 glastuinbouw

De knelpuntenlijst 2020 bestaat uit een groot aantal knelpunten voor de glastuinbouw. De eerste lijst betreft gewasgewasoverschrijdende knelpunten. Ook zijn enkele meer ... Mede door steeds minder correcties met breedwerkende insecticiden in het IPM systeem ... Dit is met name een probleem voor de grondgebonden snijbloementeelten en slateelt.

Omzendbrief inzake het gebruik van insecticiden in ...

wijze te bestrijden. Deze producten dekken niet het gebruik met als doel bescherming van planten tegen schadelijke organismen. De insecticiden worden vermeld in de groep biociden TP18 - Insecticiden, acariciden en producten gebruikt voor de bestrijding van de andere geleedpotigen.

Testing alternative insecticides and monitoring systems ...

dinsdag 14 april 2020 De effectiviteit van verschillende insecticiden voor de beheersing van bietenkevers (Atomaria linearis) is onderzocht op twee veldproeven: Dronten (lage bietenkeverdruk) en Zeewolde (hoge bietenkeverdruk).Force (10g tefluthrin) als zaadbehandeling gaf de beste beheersing van ondergrondse schade door bietenkevers wat resulteerde in meer planten per veldje vergeleken met ...

˘ˇ ˆ ˙ ˆ ˆ ˝ ˆ - orgprints.org

† De syllabus “Dier, plant en gezondheid” is een onderwijsmodule over planten voor landbouwhuisdieren die door HAS-studenten en het IEZ is ontwikkeld. Het bestand is gratis te downloaden van de Fyto-V website (www.fyto-v.nl): zie bij onderwijs en dan Module HAS.

BIOCIDEN EN Veilig onkruid en ongedierte aanpakken

benoemen met de term "gewas-beschermingsmiddelen" want dat is ook de term die de overheid tegenwoordig gebruikt). Biociden zijn bedoeld om komaf te maken met insecten, knaagdieren, schim-mels, bacteriën enz. Gewasbe-schermingsmiddelen weren on-gewenste gasten van planten en worden dan ook voornamelijk in de tuin of voor binnenplanten ge-bruikt.

CITES-soort of niet | RVO.nl - Home | Rijksdienst voor ...

In de CITES-overeenkomst staan regels om bedreigde planten en dieren te beschermen. De bedreigde soorten die onder deze overeenkomst vallen, noemen we CITES-soorten. Voor deze soorten gelden regels. In 3 stappen controleert u of een dier of plant een CITES-soort is.

Tips voor een bijenvriendelijke tuin | Milieu Centraal

Met de juiste bloemen en planten maak je je tuin aantrekkelijk voor bijen. Inheemse bloemen, die oorspronkelijk in Nederland voorkomen, zijn belangrijk. Vooral wilde bijen hebben genoeg bloeiende planten nodig in de omgeving van hun nest, omdat ze niet ver vliegen.

HOE BIJVRIENDELIJK IS JOUW TUINWINKEL?

Tientallen planten en bloembollen, gekocht in Nederlands grootste tuincentra, bleken boordevol bestrijdingsmiddelen te zitten die giftig zijn voor bijen en andere organismen. De tuinsector be-loofde beterschap: meer aandacht voor duurzaamheid. Een half jaar later wil Greenpeace weten hoe het staat met …

˘ˇ ˆ ˙ ˆ ˆ ˝ ˆ - orgprints.org

† De syllabus “Dier, plant en gezondheid” is een onderwijsmodule over planten voor landbouwhuisdieren die door HAS-studenten en het IEZ is ontwikkeld. Het bestand is gratis te downloaden van de Fyto-V website (www.fyto-v.nl): zie bij onderwijs en dan Module HAS.

FAVV - Plantaardige productie: Gewasbeschermingsmiddelen

Pesticiden : term die de gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen evenals de biociden omvat . Gewasbeschermingsmiddelen: dit zijn de producten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1107/2009 die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de bescherming van planten en voor onkruidbestrijding. Zij omvatten fungiciden, insecticiden, herbiciden en groeiregulatoren,...

Van 0 tot 181,5 miljoen hectare in 18 jaar

Milieu-impact gedaald met gemiddeld 30% 240.000 ton minder insecticiden gebruikt (1996-2011) Hogere kwaliteit maïs minder secundaire schimmelinfecties, minder aflatoxines Netto meeropbrengst voor landbouwer stijging van 43,3 miljard US Dollar (1996-2010) Succesverhaal Bt-katoen in India, Burkina Faso, Soedan opbrengstverhoging met minder ...

Natuurlijke erfafscheiding top 10 voor de Nederlandse tuinen

Ik heb een top 10 van natuurlijke erfafscheidingen die het meest worden toegepast in de Nederlandse tuin voor je samengesteld. Om je niet teveel te beïnvloeden heb ik de lijst in een willekeurige volgorde voor je opgesteld. Gebruik deze lijst als inspiratie, het zijn slechts voorbeelden. Zoals je inmiddels begrepen hebt zijn er veel meer ...

Buiten vlinders kijken met groep 1&2 - De Vlinderstichting

Op www.vlinderstichting.nl staat een lijst met vlindertuinen. ... nen’ (gratis op te halen op www.vlinderstichting. nl) staan de vlindersoorten van de zoekkaart be ... Deze planten noemen we waardplanten. Voor iedere vlindersoort kunnen dit weer . andere planten zijn. Er zijn vijf dagvlinders in ons land die de brandnetel als waard-

ANTIGIFCENTRUM - Belgium

de biociden. Deze lijst is grotendeels gebaseerd op de lijst uit de website van het FOD Volksgezondheid. 3.2 Oproepen 2007, 2008, 2009 en 2010 Voor de jaren 2007 tot en met 2010 worden de onze database beschikbare cijfers in verband met blootstellingen verder uitgewerkt. Er wordt gekeken naar wie is blootgesteld, de

Lijst verpakking en geen verpakking - Fost Plus

Lijst verpakking en geen verpakking ... Capsules, pouches en pads met koffie, thee enz. voor dranksystemen die samen het gebruikte product ... Bloempotten die alleen gebruikt worden voor de verkoop en het vervoer van planten en niet bedoeld zijn voor de hele levensduur van de plant. X

Lijst verpakking en geen verpakking - Fost Plus

Lijst verpakking en geen verpakking ... Capsules, pouches en pads met koffie, thee enz. voor dranksystemen die samen het gebruikte product ... Bloempotten die alleen gebruikt worden voor de verkoop en het vervoer van planten en niet bedoeld zijn voor de hele levensduur van de plant. X

Vaste planten Top 100 pdf - Tuincursus

planten te kopen zodat je in de toekomst een tuin krijgt die er veel langer aantrekkelijk uit ziet. De afbeeldingen bij deze lijst worden regelmatig aangevuld of vervangen. Nog niet alle planten hebben een passende foto. Kom nog eens terug op om gratis een recentere versie van deze PDF te downloaden. verklaring symbolen ...

Erkende gewasbeschermingsmiddelen voor aardappelen …

Gewasbeschermingsmiddelen met dergelijke opgebruik-termijn worden in de lijst aangeduid met . De lijst van erkende gewasbeschermingsmiddelen voor aardappelen kwam tot stand in samenwerking met FIWAP (Filière Wallonne de la Pomme de terre). Voor een geactualiseerde lijst kan u het internet raadplegen: www.fytoweb.fgov.be.

25 planten tegen muggen om ze te verjagen (anti ... - Florum

Sep 05, 2017·Gratis PDF's. Deel dit artikel: Jouw volgers zullen je dankbaar zijn! ... In dit artikel leg ik uit wat helpt tegen muggen, zodat je weet wat je moet doen. Hieronder heb ik namelijk voor je een lijst met anti muggen planten opgesteld, zodat je muggen kan verjagen. 25 planten tegen muggen ... Wil je weten hoe je deze planten kunt combineren met ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved