spartaanse kiemdodende komreiniger sds ontvetter

Productieomgeving

Samenwerkende partner

M VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Bladzijde 1 5 ONTVETTER …- spartaanse kiemdodende komreiniger sds ontvetter ,M Bladzijde 1 van 5 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum 9/11/2015 ONTVETTER GP Code P.05002 Bruggestraat 66 M. 0475/65.21.94 T. 051/70.09/61 Tel.nr. Antigifcentrum : 070/245.245VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Rust-oleum.eu2901 EpoxyShield Reiniger / Ontvetter Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2015/830 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen Zie toxicologische informatie (rubriek 11) allergische contactdermatitis en absorptie door de huid.VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD - Prodal

MSDS referentie nummer: ECM-3715,1 Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 453/2010. Classificatie is berekend overeenkomstig de Europese richtlijn 67/548/EWG, 1999/45/EC en verordening 1272/2008 met hun respectievelijke amendementen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld.

3762 EK Soest, Nederland Veiligheidsinformatieblad E-mail ...

MSDS nr. : 1049 Toepassing : SU22 Professioneel gebruik. Voor industrieel of institutioneel gebruik. PC35 Reinigingsmiddel. Leverancier : Kemetyl Nederland BV Industrieweg 30 - 32 3762 EK Soest, Nederland Telefoon : +31-35-6012890 Fax : +31-35-6022066 E-mail : [email protected] Website :

Safety Data Sheet Spartan Chemical Company, Inc.

Mar 10, 2020·Hydrochloric Acid 7647-01-0 238 - 277 mg/kg ( Rat ) > 5010 mg/kg ( Rabbit ) = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h Carcinogenicity: No components present at 0.1% or greater are listed as to being carcinogens by ACGIH, IARC, NTP or OSHA. 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Safety Data Sheet Spartan Chemical Company, Inc.

for safety data sheets, and for workplace labels of non-pesticide chemicals. Following is the hazard information as required on the pesticide label: EPA Pesticide Label: Caution: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. 16. OTHER INFORMATION Revision Date: 06-Sep-2019

SDS Super C6 Ontvetter 500001226920 NL - Qlean-tec

Productnaam : Super C6 Ontvetter Datum bewerkin g : 14-01-2015 Versie (Herziening) : 5 Datum van uitgifte : 06-10-2015 Pagina : 4 / 9 ( NL / D ) 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Technische maatregelen en opslagvoorwaarden Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Copyright ©AoGrand All rights reserved